Jentrade / Dizionari Multilengāl
Jentrade/Gnovis
  Leams/Links
Grafie del "Vocabolario della lingua friulana"
 

Dizionari multilengāl - Multilingual dictionary
Furlan - Italiano - Slovensko - Deutsch - English - Español - Français


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Indis/Index
Peraulis tal dizionari: 3621 Peraulis selezionadis: 442
Total words in the dictionary: Selected words:

spątulespinelstarnudāstravuelgi
spaventevulspirāStātstrengi
spazetespirtstatuestret
spazetģnspirtōsstazionstrišā
spazispirtuālstazionstrišinā
spechesplendidstelestruc
speciālspolvarinesterpstručhā
specialitātspongestesstruture
specialitāt (in)sponğhestesstuart
spźdspontestivālstudent
spedīsporcstofestudiā
spedizionsporcstomistue
sperāsportstonfāstufāsi
spesesportīvstoricstupid
spesseāspņrtulestoriesturnī
spetaculsprofumstracstuzighet
spetadōrsprofumarģestrade
speziarģespudāstradesuage
spicestāstradonsucedi
spičātstā (di čhase)stralassāsucčs
spielistadionstramačSud
spietāstampestrambsudā
spinagestanğhestramudāsuditance
spindistanziestrasordenarisudizionōs
spinestarločhstrassāsuele

1|2|3|4|5
<< | Indis/Index | >>
© 1998 M. Brecelj - G. Nazzi