Jentrade / Dizionari Multilengāl
Jentrade/Gnovis
  Leams/Links
Grafie del "Vocabolario della lingua friulana"
 

Dizionari multilengāl - Multilingual dictionary
Furlan - Italiano - Slovensko - Deutsch - English - Español - Français


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Indis/Index
Peraulis tal dizionari: 3621 Peraulis selezionadis: 163
Total words in the dictionary: Selected words:

vacanceveretātvignī
vacinevź divergevīl
vādvedranvergongevilağ
vadģvedranvergonğōsvileğadure
vagonvedraneverivilie
vaīvedulvernīsvilient
valvegetālverticālvin
valevulvegetarianvesculvinars
validitātveģculvetrinarivinci
valīsveleveturevinčh
valjevelenōsviadotvinčhecinc
valōrvelūtviağvinčhecuatri
valorōsvendemeviağāvinčhedoi
valutāvendiviağadōrvinčheun
vąlvulevčnditevicevierseviodi
vaniljevenditōrvicģnviole
vantağvenevidielviolence
vanzeliventiladōrvieliviolent
vapōrventilazionviźrvirgin
variazionventurevierbvirtuōs
varietātvźrviergivisā
varuscliverandeviersvisā
vāsverbālviertviscōs
vasčheverdViertevisibilitāt
ve’verdurevignālvģsite

1|2
| Indis/Index | >>
© 1998 M. Brecelj - G. Nazzi