Jentrade / Dizionari Multilengāl
Jentrade/Gnovis
  Leams/Links
Grafie del "Vocabolario della lingua friulana"
 

Dizionari multilengāl - Multilingual dictionary
Furlan - Italiano - Slovensko - Deutsch - English - Español - Français


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Indis/Index
Peraulis tal dizionari: 3621 Peraulis selezionadis: 145
Total words in the dictionary: Selected words:

tabactauleterminātočh
tabachģntauletermņmetritočhā
tactaurtesaurtodesc
tacātavajučtčssaretomat
tacetestardtombe
tacuģnteatritestemoniton
tacuģnteletetāton
taitelefčrichetetaroletōr
tajātelefontetintorate
tāltelefonātieretormentā
tāltelefonadetiessiduretormente
tampiestetelegramtignītornā
tanchetelevisōrtignī amenztornā
tansetemetimptornā a fā
tanttemźtimptornā donğhe
tanttemperaduretindinetornā indaūr
tapetemplitineltornade
tapźttendontipictorte
tapontensiontirātos
tapontentātiračhetossi
taramotteracetirebussontotāl
tardterentiresupolvartotāl
tarifeteresttiretetistra
tarondteribiltitultradī
tartajāteritoritoctradizion

1|2
| Indis/Index | >>
© 1998 M. Brecelj - G. Nazzi