Jentrade / Dizionari Multilengâl
Jentrade/Gnovis
  Leams/Links
Grafie del "Vocabolario della lingua friulana"
 

Dizionari multilengâl - Multilingual dictionary
Furlan - Italiano - Slovensko - Deutsch - English - Español - Français


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Indis/Index
Peraulis tal dizionari: 3621 Peraulis selezionadis: 169
Total words in the dictionary: Selected words:

rokovnikrazsežnostračunrazpoznavni znak
raskavravnateljranarjav
rešilecrazdejanjeranjenrjav(olas)
rejarazkladatirezinarazstava
rumenjakraztopiti, razvezatirazprodanroditi se
razpotjerazličenrekarojstvo
rjuharazkužitiradirkarojstni dan
ročna torbicarazstavitirakovicarob
računatirazdelitirešetkarob
razumetirazporeditirumenrogljiček
rešilni pasrazpoložljivrakroditi
razredrisatirazjeziti serazmisliti
reprisbaraziskovatiribariti
rožnatrazdaljareziloribolov
računalnikrazprostretirarogriba
računrazdelitirešitiromar
rastirazličenrazprodajaregistrska tablica
razbitirabitiradičrastlina
rebrorabitiribja koščicaravnina
razen tegarabljenrazkošjeraje imeti
radovedenravenrokarezervirati
razglednicaravnotežjerokavicarezervacija
razočaratirazstavaročajrt(ič)
razočaranjerobčekrokavreklama
rečirazenročicaradiator

1|2
| Indis/Index | >>
© 1998 M. Brecelj - G. Nazzi